Platební portál - město Český Krumlov

Kontakty

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

IČ: 0000245836
DIČ: CZ0000245836

tel. ústředna: 380 766 111
e-mail: portal@ckrumlov.cz
web: www.ckrumlov.cz

Kontaktní osoba pro podrobné informace k platbě (částka, splatnost apod.):

za komunální odpad: Dana Steinbauerová, tel.: 380 766 255, e-mail: dana.steinbauerova@ckrumlov.cz
za psa: Jana Šítalová, 380 766 256, e-mail: jana.sitalova@ckrumlov.cz
za pronájem pozemků: drobné pozemky - Marta Rajdlová, tel.: 380 766 601, e-mail: marta.rajdlova@ckrumlov.cz
za pronájem pozemků: velké pozemky, parkoviště - Miroslav Valach, tel.: 380 766 605, e-mail: miroslav.valach@ckrumlov.cz
za pronájem nebytových prostor: Ivana Velíšková, tel.: 380 766 604, e-mail: ivana.veliskova@ckrumlov.cz
za zábor veřejného prostranství: Dalibor Kozák, tel.: 380 766 507, e-mail: dalibor.kozak@ckrumlov.cz
za správní poplatky: v případě stavebního úřadu Eva Stanková, tel.: 380 766 801, e-mail: eva.stankova@ckrumlov.cz ; v ostatních případech kontaktujte referenta, který vydal rozhodnutí (najdete v záhlaví dopisu).
za pokuty a přestupky: kontaktujte referenta, který vydal rozhodnutí (najdete v záhlaví dopisu)

v případě technických problémů s platebním portálem zašlete popis problému na e-mail: portal@ckrumlov.cz