Platební portál - město Český Krumlov

Platba za pokuty a přestupky

Jedná se o úhradu plateb souvisejících s platebními výměry, blokovými pokutami, platebními rozkazy a příkazy, rozhodnutími atd., které vydal MěÚ Český Krumlov případně Městská policie na základě platných právních předpisů.
Nelze platit Výzvu k uhrazení vyměřené částky za překročení rychlosti na úsecích měřených radary z důvodu dodržování zákonné lhůty splatnosti.

Zadejte prosím své rodné číslo nebo variabilní symbol z předpisu a poté Váš e-mail pro zaslání potvrzení platby. Systém Vám zobrazí nalezené předpisy k zaplacení. Částka se doplňuje automaticky z informačního systému města a nelze ji dále upravit.
Zaplatit můžete on-line pomocí platební brány (platební kartou) nebo naskenovat náš QR kód ve Vašem elektronickém bankovnictví nebo zadat převod ručně (číslo účtu 19-0000221241/0100).

Variabilní symbol začíná na 9070|9072|9202|9334|9337|9350|9362|9516|9556|9613|9852.


* Tímto beru na vědomí, že město Český Krumlov zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.