Platební portál - město Český Krumlov

Platba za správní poplatky OSÚ a OŽPZ

Správní poplatky Odboru stavební úřad a Odboru životního prostředí a zemědělství se vybírají za vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a souvisejících úkonů podle aktuálního znění zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Správní poplatky se od sebe liší dle druhu žádosti nebo úkonu. Poplatek je k dispozici k zaplacení až po obdržení doručenky, naplnění zákonných lhůt atd.

Zadejte prosím své rodné číslo nebo variabilní symbol z předpisu a poté Váš e-mail pro zaslání potvrzení platby. Systém Vám zobrazí nalezené předpisy k zaplacení. Částka se doplňuje automaticky z informačního systému města a nelze ji dále upravit.
Zaplatit můžete on-line pomocí platební brány (platební kartou) nebo naskenovat náš QR kód ve Vašem elektronickém bankovnictví nebo zadat převod ručně (číslo účtu 19-0000221241/0100).

Variabilní symbol začíná na 9201 nebo 9616.


* Tímto beru na vědomí, že město Český Krumlov zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy.